Địa chỉ

1.

KCN An Đồn - Khu Công Nghiệp An Đồn - Quận Sơn Trà - Việt Nam